IMG_9224

Opprettelse av testament

Det er strenge formkrav ved opprettelse av testament. Med mindre du har god kjennskap til reglene, kan det være lurt å søke juridisk hjelp når man vil opprette testament.

Oppbevaring av testament

Etter at testament er gyldig opprettet, kommer spørsmålet om hvor man skal oppbevare det. Testamentet kan oppbevares hjemme eller andre steder hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død.

Fremtidsfullmakter

Her finner du informasjon til hvordan du går frem for å opprette fremtidsfullmakt.

Skatt ved arv av bolig

Her finner du gode tips til hva du bør gjøre etter at leieforholdet er avsluttet

Generasjonsskifte – Gode løsninger for arv av fast eiendom

Artikkel skrevet av advokat Georg  Ibsen Lexander publisert i Huseier 2-2017

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon 55 31 69 16 eller e-post info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema: