Ny arvelov trådte i kraft 01.01.2021

Noen av endringene med den nye loven er at pliktdelsarven til livsarvinger på to tredjedeler videreføres. Nå er det begrenset til en million per arving, men dette økes til 15 G, noe som med dagens verdi betyr cirka 1,5 millioner.
I den nye loven vil man også kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om disse er verdt mer enn arvingens pliktdelsarv. Det kan man ikke etter den nåværende loven.

IMG_9224

Opprettelse av testament

Det er strenge formkrav ved opprettelse av testament. Med mindre du har god kjennskap til reglene, kan det være lurt å søke juridisk hjelp når man vil opprette testament.

Oppbevaring av testament

Etter at testament er gyldig opprettet, kommer spørsmålet om hvor man skal oppbevare det. Testamentet kan oppbevares hjemme eller andre steder hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død.

Fremtidsfullmakter

Her finner du informasjon til hvordan du går frem for å opprette fremtidsfullmakt.

Skatt ved arv av bolig

Her finner du gode tips til hva du bør gjøre etter at leieforholdet er avsluttet

(Ufullstendig)

Generasjonsskifte – Gode løsninger for arv av fast eiendom

Artikkel skrevet av advokat Georg  Ibsen Lexander publisert i Huseier 2-2017

Tips

Her finner du gode tips til hvordan du bør forholde deg til arv

(Ufullstendig)

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post
55 31 69 16
info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema