Fast eiendom

Foreslåtte endringer i eiendomsmeglingsloven

eiendomsmeglingsloven
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utvalget som skal evaluere eiendomsmeglingsloven foreslår blant annet budfrist på minumum 30 minutter, forbud mot hemmelige bud og større opplysningsplikt for eiendomsmeglere.

Dagens lov om eiendomsmegling har vært i kraft i et drøyt tiår uten at det har vært gjort noen fullstendig evaluering eller revisjon. Samtidig har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen. Stortinget har de siste årene vedtatt flere anmodninger om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet mener eiendomsmeglingsloven blir mer forbrukervennlig om utvalgets forslag til ny lovtekst blir vedtatt.

Det er blant annet foreslått forbud mot at eiendomsmegler kan ta imot hemmelige bud. Men det foreslås ikke å forby kupping. For å motvirke kupping (bud som gis direkte til selger), mener utvalget det er ønskelig med sterkere virkemidler enn i dag. I første omgang må omfanget av denne budgivingen kartlegges, men et flertall i utvalget mener det må vurderes andre lovendringer som gjør dette mindre gunstig.

Forbrukerrådet fremhever også at forslaget går inn for budfrister på minimum 30 minutter, noe som vil budgivere anledning til å tenke seg om litt mer enn i budrunder med frister ned i ett minutt.

Advokatforeningen kritisk

Advokatforeningen er kritisk både til sammensetningen av utvalget som har utarbeidet lovforslaget – som den mener er for ensidig sammensatt, og til innholdet.

Ett av eiendomsmeglingsutvalgets forslag er at advokater ikke lenger skal kunne drive eiendomsmegling med hjemmel i advokatbevilling, og mener utvalget ikke har en god begrunnelse for et så radikalt forslag. Advokatforeningen hevder at en rekke eiendomstransaksjoner inneholder langt mer og allsidig juss enn lovutvalget skal ha det til. Disse oppdragene vil ofte kunne utføres tryggere, enklere og rimeligere av en advokat enn av en eiendomsmegler. Forslaget kan dermed påtvinge borgerne en løsning som er mindre trygg, mer komplisert og mer kostbar enn i dag.

Bergen Huseierforening vil evaluere rapporten og forslagene som fremmes i løpet av sommeren og forberede et høringssvar.
Det gjenstår å se hvordan den endelige loven blir etter innspill og høringer.

Høringsfrist er oktober 2021. Nye regler kan antageligvis først ventes tidligst i 2023.

Les mer: Utvalget overlevert sin utredning NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering 4. juni 2021.