IMG_7859

Registrere i Brønnøysundregisteret

Framgangsmåte ved registrering av sameiet

Skjema og maler

Medlemmer kan ta kontakt for oversendelse av maler og eksempler på vedtekter, protokoller og annet

Vedlikehold

Om vedlikeholdsansvar i eierseksjonssameier

Årsmøtet

Om gjennomføring av årsmøtet i eierseksjonssameier

Korttidsutleie

Regler om korttidsutleie i eierseksjonssameier

Forbud mot indirekte kjøp

Nye regler om indirekte kjøp

Rett til å kreve seksjonering

Nye regler om rett til å kreve seksjonering