Skatteretten er et sammensurium av rettskilder. Lovgiver vil aldri kunne regulere alle mulige skatterettslige hendelser i lovs form. Rettsutviklingen blir derfor også drevet av Skatteetatens utøvelse av reglene. Skatteretten skal følge faste prinsipper. Skatteretten er statens beste verktøy for å påvirke borgernes handlinger. Lenkene under her er de mest relevante og kilder til mye nyttig informasjon:

Skatteloven

Loven er alltid et greit utgangspunkt for å avklare skatterettslige konsekvenser av en disposisjon.

Skatte ABC

Er et oppslagsverk som opprinnelig ble laget til hjelp for saksbehandlere i skatteforvaltningen. Nå er det er nyttig verktøy for alle som er interessert i skatt.

Skatteetaten.no

Skatteetaten har informasjon om en rekke skatterettslige forhold, datoer og frister for utfylling og kontakt for ytterligere hjelp.

BFU – Bindende forhåndsuttalelse

For å forsikre seg om sin skatterettslige disposisjon kan man be om en bindende forhåndsuttalelse. Det vil være en forsikring i tilfeller der utfallet har stor betydning og kan være usikkert.


Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post: info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her