Hovedregelen er at man skal skatte av gevinsten ved et boligsalg. Men dersom du har bodd i boligen selv kan man  i enkelte tilfeller slippe skatt. Det er viktig å sette seg godt inn i reglene og planlegge før man selger.

IMG_8021

Skattepliktig boligsalg

Hovedregelen er at gevinst ved salg av fast eiendom skal beskattes.

Skattefritt boligsalg

Det finnes unntak som gjør at man kan selge fast eiendom skattefritt. Det er viktig å sette seg godt inn i reglene.

Skatt ved salg av fritidsbolig

Skatt ved salg av hytte og fritidsbolig.

Skatt ved salg av tomt

Skatt ved salg av tomt

Som medlem får du alltid hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her