Dersom leietaker misligholder avtalen, bør du sende skriftlig advarsel. Det er lurt å sende advarsler skriftlig, og ikke bare si fra muntlig. Det er ikke krav om at advarsel skal sendes rekommandert, men ta vare på en kopi av alt du sender eller leverer. Får du leietaker til å signere på at han eller hun har mottatt advarselen, er det fint, men ikke et krav. Det kan også være lurt å sende kopi til leietakers epostadresse.

Advarsel bør sendes dersom leietaker bryter punkter i leiekontrakten i mindre eller større grad. Det kan typisk være bråk og festing utenom avtalte tider, det kan være mistanke om røyking innendørs, ulovlig fremleie, ulovlig dyrehold, sjenerende oppførsel eller andre forhold. Dersom leien alltid betales litt for sent, kan du ta det også opp i en advarsel. Men merk at dersom saken utelukkende gjelder misligholdt husleie, bør du i stedet bruket skjemaet Påkrav – varsel om fravikelse.

Advarsel sendes først og fremst for å få leietaker til å slutte med forholdene som er brudd på avtalen, og det vil ofte gjøre nytten. Om det dukker opp nye forhold eller mer av de samme, kan du sende ny advarsel. Om det er gjentatte og alvorlige brudd på avtalen, kan du vurdere oppsigelse. Du stiller sterkere i en oppsigelsessak om du kan dokumentere at leietaker er advart og har fått muligheten til å rette opp sin oppførsel eller på påklagde forholdene.

Les artikkel om emnet her

Last ned skjema her

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her