IMG_7859

Korttidsutleie

Regler om korttidsutleie i eierseksjonssameier

Forbud mot indirekte kjøp

Nye regler om indirekte kjøp

Ikke lenger kjøperett for leietaker

Ikke lenger kjøperett for leietaker

Rett til å kreve seksjonering

Nye regler om rett til å kreve seksjonering

Vedlikehold

Om vedlikeholdsansvar i eierseksjonssameier

Årsmøtet

Om årsmøtet

Styret

Om styrets ansvar og plikter

Fellesutgifter

Om fellesutgifter

Skjema og maler

Vedtekter mm.