IMG_8351

Tips etter at leieforholdet er avsluttet

Her er er en liste over hva du som utleier bør tenke på i forbindelse med opphør av leieforhold

Når leieren flytter før eller etter avtalt opphørsdag 

Her finner du gode tips til hva du bør gjøre underveis i leieforholdet

Når leietaker trekker seg fra avtalen

Her finner du gode tips til hva du bør gjøre etter at leieforholdet er avsluttet

Husleietvistutvalget

Hvordan klage til Husleietvistutvalget, saksgangen og hva man kan forvente

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema