Her kan du laste ned nyttige skjemaer og maler til bruk i utleieforhold. 

Generell advarsel til leietaker

Mal for bruk til advarsel ved fravikende forhold hos leietaker

Påkrav - varsel om fravikelse

Varsel om fravikelse (utkastelse)

Varsel om økning av leie med konsumprisindeks

Varsel om økning av leie med konsumprisindeksen

Varsel om økning til gjengs leie

Varsel om endring til gjengs leie

Flytteoppfordring ved tidsbestemt avtale

Flytteoppfordring ved avsluttet leieforhold

Flytteoppfordring ved oppsigelse

Flytteoppfordring ved oppsigelse

Utleiers oppsigelse

Skjema til bruk for oppsigelse. Viktig med tanke på formkrav

Betalingsoppfordring - krav etter avsluttet leieforhold

Krav etter avsluttet leieforhold

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post
info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema