Nyttige skjemaer og maler til bruk i utleieforhold: 

Påkrav - varsel om fravikelse

Varsel om fravikelse (utkastelse)

Varsel om økning av leie med konsumprisindeks

Varsel om leieregulering

Varsel om økning til gjengs leie

Varsel om endring til gjengs leie

Flytteoppfordring ved tidsbestemt avtale

Flytteoppfordring når leietaker ikke flytter ut når kontraktstiden er ute.

Flytteoppfordring ved oppsigelse

Flytteoppfordring ved oppsigelse

Utleiers oppsigelse

Dersom utleier skal si opp et leieforhold, er det viktig å bruke skjema

Betalingsoppfordring - krav etter avsluttet leieforhold

Krav etter avsluttet leieforhold

Klikk her for bestilling av utleiekontrakter

Den Blå Husleieboken bidrar til trygge utleieforhold. Med oversiktlig og utførlig informasjon om rettigheter og plikter. Rabatterte priser for medlemmer.

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post
info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema