Borettslag og eierseksjoner, Utleie

Korttidsutleie i eierseksjonssameier

Korttidsutleie i sameier og borettslag
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det kom nye regler om korttidsutleie i sameier og borettslag i januar 2020. 90 dager tillatt korttidsutleie av hele seksjonen er hovedregel for sameier.

Vær oppmerksom på at reglene er annerledes for borettslag.

Med de nye reglene kan grensen på 90 døgn fravikes i vedtektene, og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Dersom sameiet ønsker å fravike hovedregelen om 90 døgn, må beslutningen om dette tas på årsmøtet med et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Merk at reglene ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Reglene gjelder heller ikke for utleie av deler av boligen. Det er derfor fortsatt mulig å leie ut et rom mens man selv bor i leiligheten uten at begrensningen i antall dager slår inn for disse utleieforholdene. Reglene gjelder ikke for vederlagsfritt utlån, utlån av fritidsbolig, langtidsleie eller utleie av deler av boligen.

Endringen finner du i eierseksjonsloven § 24 syvende ledd.