Plan og bygg

Nå blir det enklere å bygge terrasser og tilbygg

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen varsler endringer i byggesaksforskriften. Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom.

Dette fremgår av en pressemelding fra regjeringen 16. februar.

− Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

Det blir også mulig å sette opp terrasse på inntil én meters høyde over ferdig planert terreng med rekkverk uten å søke. Terrassen skal være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra fasaden enn fire meter. Avstanden fra terrassen til nabogrensen skal være minst en meter.

Det blir samtidig anledning til å bygge på hus på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold, uten å søke byggetillatelse. Rom til varig opphold vil typisk være rom som bad, kjøkken eller soverom. Kravet er at tilbygget ligger minst fire meter fra nabogrensen. I dag kan man bygge inntil 15 kvadratmeter uten søkeprosess dersom det ikke benyttes til varig opphold, typisk bod.

Den som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket. Det er blant annet viktig å sjekke kommunens arealplaner for området der man bor før man setter i gang. Det kreves heller ingen nabovarsel ettersom tiltakene ikke blir søknadspliktige.

En søknadsprosess i kommunen tar ofte lang tid og koster penger. Regjeringens endringer vil gjøre det enklere for huseiere som vil gjennomføre enkle tilpasninger på boligen sin. Bergen Huseierforening ser positivt på endringene som nå legges frem.

Direktoratet for byggkvalitet vil lage en veileder om hvordan de nye reglene skal forstås før de trer i kraft 1. mai 2021.

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.