bymiljø

Husk å søke tilskudd til urbant landbruk innen 1. mars! (Gratis penger fra kommunen)

Bergen kommune gir støtte til de som ønsker å drive med urbant landbruk i byen. Urbant landbruk vil si dyrking av spiselige vekster, som for eksempel tomat og eller krydderplanter. Dette skal bidra til å skape grønne lunger og møteplasser for byens befolkning. Lag og foreninger kan søke støtte, man må ha et organisasjonsnummer. Bergen Huseierforening bidrar gjerne medlemmer i søknadsprosessen! 

Søknadsfristen er 1. mars!

Teksten er hentet fra kommunens side (trykk her for link):

«Lag, foreninger, institusjoner, borettslag og sameier som ønsker å ta i bruk arealer til dyrking av spiselige vekster/nyttevekster eller birøkt i byen. Sjekk i parsellhagehåndboken på nettsiden vår hvordan du organiserer et lag, og gjør avtale om leie av areal.

Du må bo i Bergen og ha et organisasjonsnummer for å kunne søke. Kommunen vil prioritere bruken av midlene til felles dyrkingsprosjekter, f.eks. etablering av parsellhager, og til tiltak for barn og unge.

Det kan gis tilskudd til:
– utstyr som plantekasser, jord, frø, planter, bærbusker og frukttrær, birøkt i byen
– kurs i dyrking og bruk  av matvekster/nyttevekster/birøkt
– etablering av parsellhage
– dyrking i takhager
– dyrking i felles byhager

Du må beskrive dyrkingsprosjektet ditt og lage et budsjett,  og levere en rapport til kommunen for bruken av tilskuddet.
Tilskuddsmidler som ikke brukes opp, blir krevd tilbakebetalt.
Søknadsfrist er 1. mars.»

 

Les mer:

Dyrk Bergen – Strategi for urbant landbruk 2019-2023

Parsellhagehåndboken – etablering og drift av parsellhager

 

Relaterte saker

Legg igjen en kommentar