Fast eiendom

Nye krav til tilstandsrapport ved salg av bolig

tilstandsrapport ved salg av bolig
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ny forskrift utdyper hva som kreves av tilstandsrapport ved salg av bolig etter at det kom endringer i avhendingsloven.

Hensikten med lovendringen er for en stor del at jo mer som er avklart på forhånd, jo færre konflikter blir det i etterkant av salgene. Selgeren plikter, som før, å opplyse om de feil og mangler han kjenner til. Slike feil og mangler vil han fortsatt holdes ansvarlig for.

Les mer om endringene i avhendingsloven: Ikke lov å selge hus som det er

Tilstandsrapport

For best mulig dokumentasjon av boligens tilstand, anbefales at selger skaffer til veie en grundig tilstandsrapport. En forskriftsmessig tilstandsrapport er ikke et absolutt krav etter loven, men det anses som en risiko å selge uten en slik. Det er laget en detaljert forskrift som har som formål å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Forskrift til avhendingslova – en tryggere bolighandel

Kjøperen forutsettes å ha satt seg inn i det som står i tilstandsrapporten.

Ord og begreper

Forskriften bruker nå begrepet den «bygningssakkyndige». «Takstmann» brukes ikke lenger i lov og forskrift. Det er krav om at den bygningssakkyndige skal formidle resultatet av sine observasjoner og undersøkelser på en tydelig og forbrukervennlig måte. Det er også krav om at tilstandsrapporten ikke kan være eldre enn ett år på det tidspunktet kjøperen binder seg til å kjøpe boligen.

Hvordan skal undersøkelsene skje?

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig.tilstandsrapport ved salg av bolig

Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

Ulovligheter

Hvis den bygningssakkyndige avdekker at boligen har åpenbare ulovligheter, skal det opplyses om dette i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene etter dagens byggtekniske forskrift, at boligen mangler rømningsvei eller oppdager andre forhold som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Dette innebærer at den bygningssakkyndige har en plikt til å påpeke åpenbare ulovligheter som avdekkes.

De har ikke et ansvar for å hente sist godkjente tegninger hos kommunen. Dette ansvaret ligger fortsatt hos megler. Megleren skal også opplyse om det foreligger ferdigattester eller midlertidig brukstillatelser.

Tilstandsgrader

tilstandsrapport ved salg av bolig

Fra illustrasjonsrapporten til Norsk Takst

 

Undersøkelsene den bygningssakkyndige gjør, skal resultere i at det blir fastsatt en tilstandsgrad for de enkelte rommene eller eventuelt de enkelte bygningsdelene. Tilstandsgraden (TG) gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut ifra alder og normal bruk, og har fått denne skalaen:

  • TG 0 betyr ingen avvik
  • TG 1 betyr mindre eller moderate avvik (normal slitasje)
  • TG 2 betyr vesentlige avvik
  • TG3 betyr store eller alvorlige avvik, som man må regne med at bør bli utbedret straks eller    innen kort tid
  • TGIU betyr at bygningsdelen eller rommet ikke er undersøkt.

Les mer om den nye forskriften på Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Eksempel på tilstandsrapport

Vi har fått oversendt et eksempel fra Norsk Takst på hvordan en ferdig utfylt forskriftsmessig tilstandsrapport ved salg av bolig kan se ut: Tilstandsrapport_Eksempelrapport 13.10.2021

Medlemsfordel

Husk at du som medlem får 10 prosent rabatt på regningsarbeid hos ABM Taksering. Se medlemsfordelen her.