Ivaretakelse av eldre trehusbebyggelse

Bevare byens identitet

Bergen har en stor del eldre trehusbebyggelse. Det er mange gamle hus som står tett og som krever. Smitt og smau er en del av byens identitet. Trange gater skaper risiko for brann. Vi samarbeider med Bergen brannvesen med brannsikringstiltak for den eldre trehusbebyggelsen. I tillegg kommer vedlikehold osv.

01.

INFORMASJON

Det viktigste vi kan gjøre overfor huseiere i eldre trehus er informasjon. Informasjon om sikkerhet og vedlikehold, som er avgjørende for å bevare trygghet og strøkenes egenart

02.

VEILEDNING

Vi veileder huseiere som har spørsmål knyttet til sikkerhet og vedlikehold i den eldre trehusbebyggelsen

03.

TILTAK

Dersom det er risiko for helse eller at verneverdige hus forfaller informerer vi rette instanser om forholdene. Det kan feks. være Bergen brannvesen eller Byantikvaren