GRØNNE BYROM

URBANT LANDBRUK

Bergen Kommune har en strategi som legger til rette for urbant landbruk. Borettslag, sameier og andre kan søke midler til støtte for å drive urbant landbruk. Det er morsomt, sosialt og lærerikt. Vi hjelper til med søknaden.
Les mer her

BEVARING AV TRÆR.

Trær er avgjørende for flere levende skapninger som fugler og insekter. Trær er også viktig for god luftkvalitet og generell trivsel. Vi arbeider derfor for ivaretakelse og innføring av trær i bybildet.

GRØNNE MØTEPLASSER

Trær og planter er viktige faktorer i gode byrom. Det igjen skaper møteplasser for folk som bidrar til trygghet og sosial omgang i nabolaget. Dette er positive faktorer vi ønsker å bidra til.