Din takst- og eiendomsrådgiver i Bergen

Falck Takst er en totalleverandør for alle bygg- og eiendomsrelaterte tjenester innen taksering.
Falck Takst AS er medlem av Norsk Takst, og er godkjent og sertifisert for:

– Verditakster ved boligsalg, arv, refinansiering etc.
– Forhåndstakst
– Tilstandsrapporter bolig og boligsalgsrapport 
– Taksering av næringseiendommer og tomter
– Reklamasjonsrapport i reklamasjons- og avhendingssaker 
– Skadetaksering
– Skjønn ved skjønnsforretninger 
– Byggrådgivning

Medlemsfordel

Medlemmer av Bergen Huseierforening 10% rabatt på arbeid utført som regningsarbeid/timer.

Kontaktinfo

Falck Takst AS, O.J.Brochs gate 16 A, 5006 BERGEN
Mobil 971 20 752
E-post: post@falck-takst.no 

www.falck-takst.no