Medlemsfordel
Geitanger Bygg gir opptil 30 % rabatt på ordinære priser ved kjøp av trelast og byggevarer til medlemmer av Bergen Huseierforening

Adresse
Ulsmågskaret 1, 5224 Nesttun
Tlf. 90 80 50 00
firmapost@geitangerbygg.no
www.geitangerbygg.no