Stiegler Advokatfirma
 
Advokatfirmaet Stiegler ble etablert i 1889 og er Bergens eldste advokatfirma. De er totalt 16 advokater og bistår næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner innen et bredt spekter av rettsområder.
 
De har dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold. De bistår blant annet i  saker vedrørende bolig- og husleierett, seksjonering, tvister ved kjøp og salg av eiendom, nabotvister, jordskifte og skjønn og bygg- og entreprisesaker. 
 
Kontakt:
Fortunen 1
Postboks 1124 
5013 Bergen
Tlf 55 21 54 00
 
Advokat Dag Nødtvedt har vært advokat for medlemmene i Bergen Huseierforening siden 1989.
 
Nødtvedt jobber med saker vedrørende:
  • Bolig- og husleierett.
  • Kjøp og salg av fast eiendom.
  • Sameier og seksjonering.
  • Naborettslige forhold.
  • Oppføring av boliger m.v.
  • Kontrakter og avtaler.
  • Arv og skatt.