Borettslag og eierseksjoner

Siste nytt om generalforsamling og årsmøte

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mange sameier og borettslag har vært tilbakeholdende med å kalle inn i årsmøter og generalforsamling. Smittetiltakene har ført til at en rekke møter har blitt utsatt. Lovgiver har vedtatt endringer slik at gjennomføring av møter kan finne sted på digitale platformer.

Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 er vedtatt. Dette er et riktig tiltak for å sikre huseiernes helse og beboerdemokratiet.

Anbefalingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble godkjent i statsråd 5. juni 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjon Prop. 128 L (2019–2020) frem forslag til en midlertidig lov. Den midlertidige loven forlenger fristen for å holde generalforsamling i borettslag og årsmøte i eierseksjonssameier og gjør unntak fra krav til fysisk møte mv. i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Formålet med lovforslaget er å legge til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan gjennomføre sine lovpålagte oppgaver uten at dette kommer i strid med pålegg og anbefalinger som helsemyndighetene har gitt som en følge av utbruddet av covid-19. Loven varer til 1. november 2020.

Digitale løsninger har ført til at flere deltar på årsmøter (lenke nrk.no). Det har på den måten styrket beboerdemokratiet melder Rikskringkastingen.

Boligbyggelaget OBOS tilbyr en gratis løsning for digitale årsmøter.

Legg igjen en kommentar