Fast eiendom, Utleie

Planlegger du utleie av hytten i påsken?

leie ut hytten

Skal du leie ut hytten i påsken? Lurer du på om du skal inngå en leiekontrakt og hva du i så fall skal skrive i avtalen? 

Og for ordens skyld; den kan altså benyttes enten du leier ut sommer eller vinter!

Husleieloven gjelder ikke

Husk på at husleieloven ikke gjelder for utleie til fritidsbruk.

Husleieloven § 1-1, 4. ledd: Loven gjelder ikke avtaler mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester. Loven gjelder heller ikke avtaler om leie av husrom til ferie- og fritidsbruk.

Merk at det er «bruken» som avgjør om husleieloven gjelder. Hvis du leier ut hytten din som helårsbolig, så gjelder likevel husleieloven.

Avtalefrihet

Det er helt andre hensyn som kommer inn ved utleie av ferieboliger enn ved leie av bolig, og det er derfor mye større grad av avtalefrihet ved hytteutleie.

Skal du låne ut til familie og kjente, inngår du kanskje ikke noen skriftlig avtale i det hele tatt. Driver du utleie av litt større omfang, så benytter du kanskje vilkårene til Airbnb eller tilsvarende selskaper.

Skal du leie ut hytten en gang iblant og ordner med utleien selv, så anbefaler vi å skrive kontrakt.

En uke eller åremål?

Avtalen bør være litt ulikt utfylt om du leier ut for en uke eller om du leier ut på åremål. For et kortvarig utleieforhold er det mest nærliggende at oppvarming (strøm og ved) er inkludert i prisen. For åremål er det vanligvis ikke det. Kravene til utvask er ofte også forskjellige om det gjelder kort eller lang varighet. Ellers er selvsagt de grunnleggende tingene som varighet og pris aller viktigst å avtalefeste. Men det kan være greit å ta stilling til om du skal ha depositum og om det ellers er spesielle forhold ved eiendommen som bør avtalefestes.

Skattefritt inntil 10 000 kroner

Så lenge du selv bruker eiendommen til normal ferie- og fritidsbruk, vil den regnes som din egen fritidseiendom selv om du leier ut til fritidsformål deler av året. Årlig utleieinntekt inntil 10 000 kroner er skattefritt. Ved utleieinntekter over 10 000 kroner skal 85 prosent av inntektene regnes som skattepliktig inntekt. Inntekten skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent. Eier du flere fritidseiendommer, som du også bruker selv til ferie- og fritidsformål, er det inntil 10 000 kroner i utleieinntekter for hver eiendom som er skattefritt. Du får ikke fradrag for kostnader knyttet til utleien.

Forsikring

Det er viktig at du melder fra til forsikringsselskapet hvis du vil leie ut hytten. Hvis ikke risikerer du redusert erstatning eller fullstendig avslag dersom det oppstår en skade mens den er utleid. Sjekk mer hos ditt forsikringsselskap om dine vilkår.

Medlemmer kan kontakte oss for å få kontrakt for utleie av fritidseiendom.

Skal du leie ut fritidsbolig i sommer?