Ukategorisert

Statsbudsjettet 2021

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2021 den 7. oktober. Av boligrelevante nyheter og endringer har vi blant annet merket oss følgende:

Forslag om gratis eiendomsdata

Regjeringen foreslår 11 millioner kroner til frikjøp av eiendomsdata fra Kartverket. Eiendomsdata omfatter blant annet data om tinglyst hjemmel, pengeheftelser og bruksrettigheter fra grunnboken og eiendomsgrenser fra matrikkelen. I dag selger Kartverket slike data for 10-11 millioner kroner årlig og bruker inntekten til utvikling og drift av matrikkelen. Med regjeringens forslag vil disse kostnadene bli dekket av staten.

Les mer

Boligsosiale tiltak

Regjeringens mål er at flest mulig skal eie sin egen bolig og foreslår en låneramme til Husbanken på 20 milliarder kroner i 2021. Innenfor lånerammen vil startlån bli prioritert først. Lånerammen vil også gå til utleieboliger, miljøvennlege boliger, livsløpsboliger og studentboliger.

Les mer

Redusert verdsettelsesrabatt for dyre primærboliger

Regjeringen foreslår at verdsettelsesrabatt for vanlige primærboliger holdes uendret på 75 prosent. Men for primærboliger med en boligverdi over 15 millioner kroner, foreslås en reduksjon i verdsettelsesrabatten fra dagens 75 prosent til 50 prosent.  For sekundærboliger er det ikke foreslått endringer fra dagens 10 prosent.

– Vi balanserer hensynet til boligeierne og hensynet til å stimulere til investeringer i næringsvirksomhet. Vi håper at økt verdsettelse av primærboliger med høy verdi kan bidra til at en større del av sparingen går til næringsvirksomhet, sier Sanner om dette.

Lavere sikkerhetsventiler

Det foreslås vesentlige endringer i de såkalte sikkerhetsventilene for bolig- og næringseiendom fra 2021. Verdien som beregnes når bolig- og næringseiendom skal verdsettes for formuesskatteformål, treffer ikke like godt for alle. Skattytere kan derfor få nedsatt formuesverdien dersom de kan dokumentere at den reelle markedsverdien er lavere enn den beregnede verdien. I dag kreves det likevel at den beregnede verdien må være noe høyere enn den dokumenterte verdien for at skattyter skal få satt ned formuesverdien. Det foreslås at skattyter alltid kan velge å legge dokumentert verdi til grunn, uten å få redusert verdsettelsesrabatten. Regjeringen foreslår også å forenkle dokumentasjonskravet for næringseiendom. Nå blir det tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år – mot hvert år i dag.

Fritidsboliger

Regjeringen foreslår at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent fra 2020 til 2021.

BSU

Regjeringen vil målrette ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) mot unge som ikke eier bolig. Årlig sparebeløp økes til 27 500 kroner per år og skal fra 2022 ikke gis til unge som allerede eier egen bolig.