Bergen, Utleie

Tenk brannsikkerhet ved utleie til studenter

Det er studiestart og tradisjonen tro er Bergen brannvesen ute og oppfordrer til økt fokus på brannsikkerhet. I en artikkel i BT uttaler brannvesenet at de er «-mer bekymret for studentenes brannsikkerhet enn noen gang tidligere».

Lenke til artikkelen på bt.no

Nye studenter har kommet til byen, og for mange er det første gang de bor alene. Det er ikke alle som er klar over de rettigheter og plikter man har for å bidra til brannsikkerhet.

Informasjon er viktig

Vi oppfordrer utleiere til å tydelig informere om og påse at brannsikkerheten blir ivaretatt. Det innebærer at røykvarslere og slukkeutstyr fungerer og at rømningsveier er tilgjengelige.

Det er utleiers ansvar at boligen tilfredsstiller krav til brannsikkerhet ved innflytning. Ved bruksendring eller ombygging av arealer til beboelse må kravene i byggeteknisk forskrift være oppfylt.

Les mer: Veiledning for arbeid på eksisterende bygg fra Direktoratet for byggkvalitet.

Mange studenter på boligjakt

Årsaken til at brannvesenet uttrykker særlig bekymring i år, er mangelen på boliger for studentene. Med en høy etterspørsel etter studentboliger og mangel på alternativer er det frykt for at sikkerheten kan bli neglisjert i forsøket på å finne tak over hodet.

Brannvesenet er spesielt bekymret for innredede loft med hybler som mangler tilstrekkelige rømningsveier. Brannvesenet utfører inspeksjoner for å blant annet sjekke at røykvarslere, rømningsveier og slokkeutstyr er tilgjengelig i utleieboligene.

Revidert lokal forskrift

En revidert forskrift som ble vedtatt etter sommeren i fjor, gir brannvesenet enklere tilgang til bygg med stor brannrisiko. Dette gjør det enklere for dem å utføre inspeksjoner og følge opp bekymringsmeldinger.

Lenke til forskriften

Brannvesenet er avhengige av tips og oppfordrer leietakere til å gi beskjed om de er bekymret for brannsikkerheten der de bor.

Brannvesenets råd til nye studenter

Brannvesenet har utarbeidet en god nettartikkel til nye studenter. Flere av de rådene som fremgår i artikkelen vil også være relevant for utleiere.

Vi anbefaler alle å lese artikkelen «Ny student i Bergen? Sjekk brannsikkerheten der du bor!».