Borettslag og eierseksjoner

Varsler storstilt digitalisering av boliglovene

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Covid-19 satte fart i lovendringer for å ta i bruk elektroniske løsninger i borettslag og sameier. Nå legges frem forslag til varige endringer i disse lovene med tilpasning til dagens digitale virkelighet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i ny proposisjon frem forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (samlet benevnt som «boliglovene»). Formålet med forslagene er å tilpasse lovene til dagens digitale virkelighet, ved å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger.

Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av: Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte, skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere), samt skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

Restriksjoner knyttet til virusutbruddet medførte et akutt behov for å gjøre unntak fra boliglovenes krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte. Det akutte behovet for unntak ble først håndtert i en midlertidig «koronaforskrift» fra april 2020 med unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Tilsvarende unntak ble videreført i midlertidig lov fra juni til november 2020. Og nå er det altså foreslått varige endringer om dette.

Les mer her: Prop. 81 L (2020–2021) – regjeringen.no