Arv

Bør vi innføre en egen samboerlov?

samboerlov
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen starter utredning av en egen samboerlov 24 år etter at forrige utredning forkastet idéen om en samboerlov. Nå er det nedsatt et utvalg for å utrede spørsmålet på nytt.

Samboerlovutvalget skal ikke bare utrede lovgivningen, men også vurdere om det i det hele tatt bør lages en samboerlov. I 1999 konkluderte et utvalg med at en egen samboerlov «utelukkende ville være av teoretisk interesse». En sentral innvending var vanskelighetene med å definere samboerskap.

Utvalgte rettigheter til samboende er siden den gang blitt innarbeidet i annen lovgivning, senest i forbindelse med ny arvelov for noen år tilbake. Ettersom arveloven nettopp er innført med egne regler for arv og uskifte mellom samboere, skal utvalget hoppe over dette nå.

Vi holder dere oppdatert! Enn så lenge kan det være lurt å ha en god samboeravtale. Vær også klar over at dersom en av samboerne skal overta deler av eiendommen i forbindelse med et samlivsbrudd kan det utløse dokumentavgift ved tinglysing.

Les mer om dette på Kartverkets sider: https://www.kartverket.no/eiendom/overfore-eiendom/samlivsbrudd-samboere