Ragn-Sells

Ragn-Sells er en av Norges ledende bedrifter på avfallshåndtering. De tar imot så godt som all type avfall og sørger for en forsvarlig forbrenning eller gjenvinning.

Nå kan medlemmer i Bergen Huseierforening nyte god av rabatt på leie av container. Det kan være nyttig i forbindelse med oppussing, rivning eller ryddig av boligen.

Rabattkode BHF gir medlemmer – 10% rabatt på leie av container i nettbutikken.

www.ragnsells.no