Hva hvis du ikke blir enig med leietaker? Bruk Husleietvistutvalget!

Det er i all hovedsak to typer tvistesaker som utleiere bringer inn for rettslig avgjørelse i første instans – Husleietvistutvalget. Det ene er oppsigelsessaker og det andre er erstatningskrav etter avsluttet leieforhold.

Du finner mye nyttig informasjon på htu.noSom medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

info@huseierforening.no

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema


Klikk her