Bergen Huseierforening er en medlems- og interesseorganisasjon for huseiere stiftet i 1885 og er landets eldste huseierforening. I tillegg til arbeidet som interesseorganisasjon yter foreningen sine medlemmer råd og bistand i boligrelaterte spørsmål og utgir medlemsbladet «Huseier». Foreningen arrangerer også medlemsmøter i våre lokaler i Øvregaten 21 i Bergen.

Foreningen ble stiftet 13. mars 1885 etter initiativ fra overrettssakfører Knud Angell som også ble foreningens første valgte formann. Angell forstod hvordan huseiernes vitale interesser lett kunne bli krenket gjennom offentlige vedtak. Det var derfor ingen tilfeldighet at det i foreningens formålsparagraf ble fremhevet at foreningen måtte «have opmærksomheden henvendt paa alle kommunale og øvrige foranstaltninger, der vedrøre huseiernes interesser»

Adresse Øvregaten 21, 5003, Bergen
E-post info@huseierforening.no
Telefon 55 31 69 16
Organisasjonsnummer
970 181 547

Våre ansatte

Våre ansatte har høy kompetanse i boligjuss. I tillegg til rådgivning til medlemmene om utleie, skatt og andre boligjuridiske temaer, holder vi medlemsmøter og kurs for medlemmene og skriver artikler til medlemsblad. Større saker og en del av sakene som går for domstolene settes bort til eksterne samarbeidende advokater.

Anniken Simonsen

Advokat, Daglig leder

Anniken Simonsen er advokat og daglig leder i Bergen Huseierforening og har vært ansatt siden 2007. Hennes fagområder er særlig utleie, sameier og borettslag, men også andre boligjuridiske tema knyttet til fast eiendom. Anniken har vært oppnevnt partsrepsresentant i Husleietvistutvalget i Vestland siden det ble opprettet i 2010.

Ole Christian Juriks

Advokatfullmektig, deltidsansatt

Ole Christian Juriks er deltidsansatt advokatfullmektig i Bergen Huseierforening, og har jobbet i foreningen siden 2017. Han arbeider særlig med utleiesaker, skattespørsmål og byggesaker. I tillegg har han ansvar for webutvikling i foreningen. Ole Christian har vært oppnevnt partsrepsresentant i Husleietvistutvalget i Vestland siden 2018.

Kontakt oss
Vi svarer gjerne deres henvendelser om boligrelaterte saker. Fyll ut skjemaet nedenfor og velg ønsket kommunikasjonsmetode. Vi er tilgjengelige fra mandag til fredag 09:00-15:00 til å besvare henvendelser.