Her kan du lese utgaver av Medlemsbladet Huseier. Bladene inneholder mye nyttig informasjon for huseiere. Vær oppmerksom på at rettstilstanden kan ha endret seg fra da artiklene ble skrevet. God lesning!

Skjermbilde 2020-07-07 kl. 12.55.54

Huseier nr. 1 2020

Nytt Huseier kommer i posten til våre medlemmer

Les mer om:

– Bruk og vedlikehold av private veier

– Nabokrangler om trampoliner

– Flotte vervepremier: unike trykk av Bergen

Huseier nr. 2 – 2019
Les om
– Møte med kommunens innsatsstyrke

– Nye regler for kortidsutleie 

Huseier nr. 1 – 2019
Les om
– Ny avhendingslov
– Lokalvalget

Huseier nr. 2 – 2018
Les om
– Huskeliste for utleiere
– Tomtefeste til bolig og hytte

Huseier nr. 1 – 2018
Les om
– Skjeggkre
– Jordskifte

Huseier nr. 2 – 2017
Les om
– Arv av fast eiendom
– Nabotrær

Huseier nr. 1 – 2017
Les om
– Ny eierseksjonslov
– Fuktskader i utleieleiligheter

Huseier nr. 2 – 2016
Les om
– Oppsigelse av leietaker
– Kortidsutleie

Huseier nr. 1 – 2016
Les om
– Skatt ved utleie til turister
– Oppgradering av sameie

Huseier nr. 2 – 2015
Les om
– Utleie til kollektiv
– Misfornøyd med håndverkeren?

Huseier nr. 1 – 2015
Les om
– Når leietaker misligholder
– Byggeregler

Huseier nr. 4 – 2014
Les om
– Boligsalgsrapporten
– Skatt på utleieboliger

Huseier nr. 3 – 2014
Les om
– Leiers kjøperett
– Kameraovervåkning i sameier

Huseier nr. 2 – 2014
Les om
– Når husleien skal betales
– Vedtekter i sameiet

Huseier nr. 1 – 2014
Les om
– Endringer i utleiebolig
– Fradrag ved utleie

Huseier nr. 4 – 2013
Les om
– Garanti fra NAV
– Når en seksjonseier misligholder

Huseier nr. 3 – 2013
Les om
– Husstandsutvidelse og fremleie
– Diskriminering på leiemarkedet

Huseier nr. 2 – 2013
Les om
– Kostnader ved privat vei
– Utleie til turister

Huseier nr. 1 – 2013
Les om
– Godkjenning av ny boenhet
– Skattefri utleie i flermannsbolig