Borettslag og eierseksjoner

Hvem skal betale for vindusreparasjon i sameiet?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hvem har ansvaret for utskiftning vindusreparasjon i sameiet? Må du som eier en liten leilighet være med på å betale for panoramavinduene til den på toppen? Er vedtektene dere har rettferdige? Slik kommer du til enighet med naboen:

Sjekk vedtektene

Først og fremst må dere se om vedtektene deres sier noe om ansvar for vinduer. Det som står i vedtektene om vedlikehold, er det som gjelder for deres sameie. Står det ikke noe i vedtektene om dette, så gjelder eierseksjonsloven. 

Eierseksjonsloven

Etter eierseksjonsloven har den enkelte seksjonseier ansvaret for vedlikeholdet av sine vinduer, men ikke utskifting av vinduer. 

I eierseksjonsloven § 32 står det helt eksplisitt at seksjonseierens plikt til å vedlikeholde omfatter «vinduer og ytterdører». Videre står det at «vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt (…), men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører».

Enhetlig utseende

Det er hensynet til at eiendommen skal ha et enhetlig utseende som gjør at utskifting av vinduer og dører er fellesskapets ansvar – ikke seksjonseierens. Dette hensynet vil ha betydning når man skal ta stilling til om utskifting er nødvendig eller om vedlikehold er tilstrekkelig. 

Vedlikehold og utskiftning av vinduer kan føre til uenigheter i sameier.

 

Maling og eventuell reparasjon med kitt eller lignende er vedlikehold. Blir en vindusrute knust, kan den erstattes med en ny, og det må regnes som vedlikehold. Det er bare hvis hele vinduet må skiftes at plikten påhviler fellesskapet.

Sameier kan også bli medlem i Bergen Huseierforening – bli medlem i dag!

Fordeling av utgifter etter eierbrøk

Dersom det er arbeid og utskifting som etter vedtekter og lov er fellesskapets ansvar, så skal fordelingen som hovedregel følge eierbrøkene. 

Endre vedtektene?

Alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene skal minst angi eiendommens grunnboksbetegnelse og hvor mange medlemmer styret skal ha. De fleste har mer omfattende vedtekter som sier noe om ansvar og plikter og mye annet. Dersom sameiet vil endre vedtektene, så kreves det 2/3 flertall for å gjøre det. 

Vedtektene kan bare fastsettes eller endres på årsmøtet. Om ikke loven stiller strengere krav, kan slike beslutninger bare tas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

Medlemmer som er i prosess med å endre vedtektene sine, kan ta kontakt med oss og få tilsendt en mal for vedtekter. 

Les mer om sameier og borettslag på våre temasider

Medlemmer med spørsmål om utskiftning eller vindusreparasjon i sameiet kan ta kontakt for råd og veiledning.

Av advokat Anniken Mosby

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.