Vi har for tiden ingen standard avtale for håndverkertjenester. Vi anbefaler derfor at du benytter Forbrukerrådets kontrakt (se lenke).

Før du engasjerer håndverker anbefaler vi at du innhenter flere tilbud. Flere tilbud er viktig for å få en riktig pris og kunne vurdere ulike gjennomføringer av oppdraget.

Dersom du representerer et mindre borettslag eller sameie bør det avtales at Håndverkertjenesteloven skal gjelde. Loven gjelder i forbrukerforhold med den kan avtales å gjelde i ikke-forbruker forhold. Det er gode grunner til at mindre borettslag og sameier bør ha samme vern som forbrukere i møte med profesjonelle håndverkere.

Ta kontakt dersom du ønsker utforming eller gjennomlesning av din avtale.