Har du en leietaker som ikke har betalt husleien til forfall?

Dersom du har en skriftlig leiekontrakt med “Utkastelsesklausul” og leien ikke er betalt, kan du sende påkrav til leietakeren. Her er det viktig å bruke skjemaet fordi det er formkrav til dette varselet.

Beløpet du fyller inn er den forfalte leien. Leier skal ha 14 dagers varsel slik det står i skjemaet, du kan ikke endre på den fristen. Hvis leier ikke betaler skyldig leie innen 14-dagersfristen, kan du gå videre til namsmannen og begjære utkastelse (fravikelse).

Det er et eget skjema som skal sendes eller leveres til namsmannen, og kopi av undertegnet leiekontrakt og kopi av påkravet må legges ved begjæringen.

Last ned skjema her

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her