Hva koster medlemskap?

For vanlige medlemmer som eier mellom 1 og 4 enheter, koster medlemskapet kr 595 per kalenderår. Eier du opp til og med 10 enheter koster det kr 795 per kalenderår. Eier du flere enn 10 enheter koster det kr 1095 per kalenderår. En enhet vil typisk være en leilighet, en hytte eller en enebolig. For sameier og borettslag er det egne priser. Se nedenfor.

Kan sameier og borettslag bli medlem?

Ja, det kan de. Både sameier, borettslag, velforeninger og boligaksjeselskaper kan bli medlem. Prisen er kr 200 per enhet per kalenderår. Makspris er uansett kr 2 500 per kalenderår. Merk at kun styret kan benytte juridisk veiledning og advokatkonsultasjon, og det må være vedrørende saker som gjelder sameiet, borettslaget, velforeningen eller boligaksjeselskapet. Men alle sameierne kan benytte fordelene hos våre samarbeidspartnere.

Kan jeg gi medlemskap som gave?

Ja, det kan du. Da sender vi fakturaen for kontingenten til deg, mens den som mottar gaven får et ordinært medlemskap og mottar medlemsblader, kan benytte juridisk bistand og øvrige medlemsfordeler som et vanlig medlem. Når det året som medlemskapet gjelder, er over, sender vi tilbud om fortsatt medlemskap direkte til den som mottok gave-medlemskapet. Send oss gjerne en e-post om du ønsker å gi gave-medlemskap eller noter informasjon i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.

Kan jeg bli medlem selv om jeg ikke eier hus?

Om du eier hus, leilighet eller borettslagsleilighet kan du bli medlem. Dersom du er leietaker, er det bedre at du melder deg inn i en leieboerforening. Vi kan ikke ta saker for leieboere.

Hvor mye juridisk hjelp kan jeg få?

Du må være medlem for å få juridisk hjelp. Vi er to jurister på kontoret som svarer medlemmer på boligjuridiske spørsmål. Det er muntlig rådgivning som er inkludert. Vanligvis vil medlemmene få den hjelpen de trenger per telefon eller i et møte. Noen ganger ber vi medlemmene sende oss en epost, dersom det for eksempel er en leiekontrakt eller et annet dokument som skal vurderes. I enkelte tilfeller og litt avhengig av sakens tema, vil vi tilby gratis advokatkonsultasjon med en ekstern advokat vi samarbeider med og som er hos oss en formiddag i uken etter forhåndsavtale. Medlemmer kan få to gratis halvtimer med rådgivning per år.

Om jeg ikke benytter juridisk hjelp ett år, kan jeg få dobbelt opp neste år?

Vi har forståelse for at enkelte år kan gå helt uten problemer og spørsmål, mens det for andre år kan hope seg opp med problemer. Det er dessverre likevel ikke slik at du kan overføre ubenyttet bistand fra år til år. Juridisk rådgivning og advokatkonsultasjonene nullstilles derfor når et nytt kalenderår begynner.

Hva hvis jeg trenger med juridisk bistand enn det som er inkludert i medlemskapet?

Vi sier fra til deg når den inkluderte bistanden er brukt opp. Ingen får ekstraregning uten å være varslet på forhånd. Dersom du ønsker at vi hjelper deg med skriftlig arbeid, vil vi gi deg beskjed om det er noe vi kan gjøre og vanligvis vil vi også kunne gi deg en fast pris. Noen ønsker hjelp til å skrive brev, hjelp til skattemeldingen eller for eksempel til å ta ut en klage til Husleietvistutvalget. Timeprisen for husets advokat og advokatfullmektig er kr 1 060 + mva. Den eksterne advokaten vi samarbeider med har andre satser.

Får jeg hjelp til å føre rettssak?

Inkludert i medlemskapet er muntlig rådgivning og veiledning, og gratis advokatkonsultasjon. Det er ikke rettshjelp inkludert i medlemskapet. Ut over en innledende vurdering av saken i advokatkonsultasjonen, er ikke advokatkostnader dekket av medlemskapet. Men merk at mange har rettshjelpsdekning inkludert i sin forsikring. Advokaten kan gi veiledning om hvilke saker som dekkes av rettshjelpsdekningen.

Får jeg hjelp i andre juridiske saker enn de som gjelder bolig?

For at du skal kunne benytte medlemskapets juridiske bistand må spørsmålene dine være boligrelaterte, typisk utleie, skatt i forbindelse med bolig, overføring av eiendom, skjøter, seksjonering, naboforhold, forholdet til kommunen osv. Arv og testamenter kan være i grenseland. Men spør oss gjerne, så kan vi henvise deg videre om vi ikke kan hjelpe deg her på kontoret. Har du helt andre juridiske spørsmål (arbeidsrett, sosialrett, strafferett osv) bør du søke hjelp hos andre eksperter.

Hvordan sier jeg opp medlemskapet?

Det enkleste er om du sender oss en epost. Men det er også mulig å ringe oss. Har du betalt kontingenten for et år, så får du ikke tilbakebetalt noe, selv om du sier deg opp midt i året. Vi sender ut giro for kontingent neste år i desember hvert år. Ønsker du å avslutte medlemskapet er det best om du sier fra i desember.

Medlemskap prisliste 2020      
Kategori   Pris for 2022 Pris for 2022 og hele 2023 Pris for 2022 og hele 2023
  Ved innmeldig første halvår 2022 Ved innmelding juli-sept 2022 Ved innmelding okt-des 2022
Kategori 1 inntil 4 enheter 595 890 740
Kategori 2 inntil 10 enheter 795 1 190 990
Kategori 3 mer enn 10 enheter 1 095 1 640 1 370
Kategori 4 sameie* 200 per enhet 300 per enhet 250 per enhet
Ved innmelding siste halvår, gjelder prisen for resten av 2020 og hele 2021        
* Sameie: Gjelder sameie, borettslag, velforening og lignende Kun styret i sameiet kan benytte juridisk veiledning og advokatkonsultasjon Alle sameierne kan benytte seg av medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere