Utleie

Dette må du huske på om du har leieforhold som avsluttes til sommeren!

leieforhold som avsluttes

Mange har spørsmål om leieforhold som avsluttes til sommeren. Vær sikker på at du gjør dette riktig og begrenser risikoen for problemer i ettertid.

Av advokat Anniken Mosby

Opphør av tidsbestemt leiekontrakt

Vi anbefaler generelt tidsbestemte leiekontrakter. For vanlige leieforhold med en forhåndsbestemt sluttdato, må du passe på at leieforholdet enten faktisk avsluttes når sluttdatoen kommer, eller at det inngås en ny kontrakt når den gamle går ut. Har du en gyldig tidsbegrenset kontrakt er det ikke nødvendig å sende oppsigelse i tillegg, men ta kontakt med leietaker i god tid for å være sikker på at leietaker også husker at leiekontrakten er i ferd med å løpe ut, og gjør avtale om det praktiske med hensyn til tilbakelevering.

Opphør etter oppsigelse

Har du et tidsubestemt leieforhold du ønsker å avslutte, så husk at det er strenge regler både til form og begrunnelse dersom utleier vil si opp. Det er helt nødvendig å bruke riktig oppsigelsesskjema. Ta kontakt om du er i tvil.

Lenke til oppsigelsesskjemaet

Siste dag i måneden

For begge typer leieforhold gjelder at de skal slutte på en bestemt dato, enten på den tidsbestemte kontraktens siste dag, eller på opphørsdatoen i henhold til oppsigelse fra en av partene. Vanligvis er det på den siste dagen i måneden. Både etter husleieloven og etter den blå husleieboken (og de fleste andre kontrakter), så er det siste dagen i måneden.

Dersom oppsigelsen skal gjelder fra dato til dato, så må det fremgå spesielt, ellers gjelder «til opphør ved utløpet av en kalendermåned», som det står i loven. Om det er tre måneders oppsigelsesfrist, spiller det ikke noen rolle om oppsigelsen mottas 5. juni eller 25. juni, det er uansett 30. september som er siste dag.

Ansvarlig til siste dag av leieforholdet

Leier er forpliktet til å betale husleie ut hele kontraktstiden der det gjelder tidsbestemt kontrakt, eller ut oppsigelsestiden der det gjelder en oppsigelig kontrakt. Dette gjelder enten det er leier eller utleier som har sagt opp leieforholdet.

Tilsvarende er leier i sin rett til å beholde nøkkelen og sin eksklusive disposisjonsrett over leiligheten til den siste dagen i leieforholdet. Dersom leier ikke flytter ut til avtalt tid, blir han eller hun ansvarlig for husleiebetaling frem til og med tilbakeleveringsdagen.

Erstatningskrav av forskjellig art kan bli aktuelt ved forsinket tilbakelevering.

Dersom leietaker ikke flytter når tiden er ute

Dersom leier blir boende i mer enn tre måneder etter at kontrakten er løpt ut på tid, uten at utleier har sendt flytteoppfordring, går leieforholdet over til å bli et tidsubestemt leieforhold. Derfor er det veldig viktig at du som utleier sender flyttevarsel innen tre måneder etter kontraktens utløp dersom leier ikke har flyttet eller dere ikke har inngått ny avtale. Dersom leier blir boende mer enn tre måneder uten at du har sendt flyttevarsel, regnes det som akseptert av deg som utleier at leieforholdet fortsetter, og det fortsetter da som tidsubestemt leieforhold.

Ta kontakt om du trenger skjema til dette – her er det formkrav!

Misfornøyd med leilighetens tilstand?

Siste dag av leieforholdet skal du gå gjennom leiligheten sammen med leietaker. Har leietaker skadet leiligheten eller ikke vasket ut skikkelig, og dere er enige om dette, så skriv det ned og få leietakers signatur. Hvis leietaker ikke er der når du går gjennom leiligheten, så ta bilder av det du mener er skader og mangler, og send et skriftlig krav til leietaker (på papir eller epost).

Om dere ikke blir enige og du må gå videre med kravet ditt, så er det helt avgjørende at du kan dokumentere kravet ditt og at du har reklamert i tide – noe som i praksis betyr at det ikke skal gå mer enn 14 dager fra du fikk nøkler og leiligheten tilbakelevert. Blir det en tvist i ettertid, og du ikke kan dokumentere manglene og har reklamert for sent, så er det nesten umulig å vinne frem.

Hvordan du skal gå frem om du har et krav mot leietaker, kan du lese mer om her.

Spør oss hvis du lurer på noe om leieforhold som avsluttes. Lykke til!

Les mer: Ny leiekontrakt til sommeren?

Legg igjen en kommentar