Fast eiendom

Megler må betale erstatning etter feil ved budrunden

illustrasjonsfoto
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke så ofte eiendomsmeglere blir erstatningsansvarlige i rettsapparatet. Men her er faktisk en høyesterettsdom fra juni hvor megler ble holdt ansvarlig for feil i budrunden.

I forbindelse med salget av en leilighet i Oslo innga kjøperen et bud som ble akseptert av selger innen akseptfristen. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren og bindende avtale kom derfor ikke i stand. Etter at akseptfristen var utløpt kom det inn et høyere bud på leiligheten og budrunden fortsatte. Leiligheten ble til slutt solgt til kjøperen for 150 000 kroner mer enn det opprinnelige budet han hadde gitt, og som selgeren hadde akseptert.

I motsetning til lagmannsretten har Høyesterett kommet til at eiendomsmegleren handlet erstatningsbetingende uaktsomt overfor budgiveren, fordi han ikke videreformidlet selgerens første aksept. Budgiveren blir tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen.

Dommen avklarer eiendomsmegleres erstatningsansvar for feil begått under budrunden og slår fast at eiendomsmegler skal være nøytral part og ikke aktiv deltaker for selger under en budrunde.

Vi har tidligere skrevet om budrunden som et prisdrivende element og foreslått andre måter å innrette budrunden på.

Les hele dommen hos Norges Høyesterett (ekstern lenke).

(Bildet øverst er illustrasjonsfoto, har ikke noe med saken å gjøre)