Plan og bygg

Hvordan vite om prosjektet ditt er søknadspliktig?

søknadsplikt
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vanlig vedlikehold, innvending oppussing og noen byggetiltak som for eksempel å sette opp innvendige lettvegger, kan du gjøre uten søknad, sier leder i kommunens tilsynsavdeling i plan- og bygningsetaten, Ulf Sæterdal

Foto: Morten Tellefsen, Bergen kommune

– Mindre kompliserte tiltak kan du gjøre på egenhånd selv om du må søke. Mens litt større kompliserte tiltak må du søke om ved hjelp av ansvarlige foretak. Skal du etablere en ny boenhet eller slå sammen boenheter må du ha et ansvarlig foretak som søker for deg, og ansvarlig foretak må prosjektere og utføre arbeidet.

Mye info på dibk.no

Han viser til byggesaksforskriften som finnes på Direktoratet for byggkvalitets nettsider dibk.no. Der kan du trinn for trinn få en avklaring av om akkurat ditt prosjekt må søkes om.

Veiledning hos kommunen

– Om du er i tvil eller vurderer å søke om noe, tilbyr Bergen kommune inntil 15 minutters gratis, generell veiledning med plan- og bygningsetaten. Her vil du få veiledning i enkle byggeregler som gjelder for ditt tiltak. Kundeveilederne veileder også om hvor du finner informasjon om unntaksregler, veiledere, saksforskrifter, arealplaner med mer. Du velger her selv om du ønsker veiledning på e-post eller telefon. Det er også mulig å bestille fysisk veiledningsmøte dersom det er behov for det.

– For større tiltak kan man bestille en forhåndskonferanse, men da er det naturlig at man har med seg en arkitekt eller annen fagkyndig. Engasjerer du en arkitekt så skal vedkommende vite hva man må søke om, hva innholdet i søknaden skal være og hvilken dokumentasjon som kreves.

Informasjonsmøte 19. april

Onsdag 19. april, klokken 18-20 inviterer Plan- og bygningsetaten til et informasjonsmøte om enkle byggesaksspørsmål. Møtet er gratis og åpent for alle og avholdes i Plan- og bygningsetatens lokaler i Johannes Bruns gate 12. Ønsker du å melde deg på og lese mer om programmet kan du besøke kommunens nettsider her. Påmeldingsfrist 17. april.

På tilsyn hos tilsynsavdelingen. Foto: Morten Tellefsen, Bergen kommune

Lengre intervju i Huseier 1-2023

I neste medlemsblad kommer et intervju med Ulf Sæterdal som er leder for Juss og Tilsyn i Bergen kommunens plan- og bygningsetat.  Bladet kommer i medlemmenes postkasse i mai. I intervjuet kommer han blant annet inn på de senere års søkelys på boenheter som er etablert i strid med loven, hva som er søknadspliktig og hvordan tilsynsavdelingen arbeider.

Les tidligere medlemsblader her (krever innlogging).