Plan og bygg, Politisk

Endringer i byggesaksregler og tiltak mot hyblifisering

Endringer i plan- og bygningsloven vil styrke det lokale selvstyret. hyblifisering

Ved årsskiftet trådte nye regler i plan- og bygningsloven i kraft. Reglene skal gjøre det enklere og mer forutsigbart å gjennomføre endringer på eksisterende bebyggelse. Det innføres også regler mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering.

Klargjøring av regelverket

Endringene i plan- og bygningsloven skal bidra til å klargjøre hvilke tiltak på eksisterende bygg som krever byggesøknad. I forbindelse med lovendringene har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en veileder som er tilgjengelig på deres nettsider. Veilederen hjelper deg med å vurdere hvilke krav som gjelder for tiltaket du planlegger.

Utvidet dispensasjonsadgang

En annen sentral endring er større handlingsrom for kommunene til å gi unntak fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk, så lenge hensyn til trygghet, helse og miljø er ivaretatt. Det eksisterte allerede en dispensasjonsmulighet i loven, men denne blir nå utvidet i ny § 31-4.

Formålet er å styrke det lokale selvstyret og gi kommunene større mulighet til å løse utfordringer, «med for eksempel tomme lokaler og manglende liv i bysentrum».

Sikring av eierløse bygg

Kommunene får også en utvidet adgang til å gjennomføre sikring og eventuell rivning av såkalte eierløse byggverk. Endringen bidrar til å avklare en uklar rettstilstand. At byggverk som ikke er i bruk og som er preget av stort forfall, blir revet og fjernet kan være positivt for naboer og lokalmiljø.

Tiltak mot hyblifisering

Det innføres tiltak mot hyblifisering i både plan- og bygningsloven og i eierseksjonsloven. Med begrepet hyblifisering siktes det til tilfeller der en boenhet bygges om for å tilrettelegge for beboelse av flere personer enn det som er vanlig. Formålet med regelendringen er å gi kommunen og sameiene større mulighet til å sikre et godt bomiljø.

Kommunen får mulighet i plan- og bygningslovens §§ 11-9 og 12-7 til å regulere oppdeling av boenheter i planbestemmelser, slik at dette kan forbys. Endringene i eierseksjonsloven § 49 g innebærer at en seksjonseier som ønsker å hyblifisere trenger to tredels flertall på årsmøte.

Les mer

Les pressemelding og mer informasjon på regjeringen.no: Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Kommunal- og distriktsdepartementet – regjeringen.no

Hva får dette å si for deg?

Vi planlegger en grundig gjennomgang av endringene på vårt medlemsmøte 16.02.23. Les mer og meld deg på ved å følge denne lenken:

FULLT! Endringer i byggereglene – medlemsmøte 16. februar

 

 

 

 

 

Relaterte innlegg