Bergen, Politisk

Ja eller nei til brostein i Bergen?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Brosteinen er en del av byens tradisjon og identitet. Men det er dyrt å vedlikeholde og fornye brostein. Det koster cirka seks ganger så mye med brostein som med asfalt.

Mye trafikk og dårlige grunnforhold medvirker til humpete sentrumsgater, og bæreevnen begynner å bli dårlig mange steder, fremgår det av Vestland fylkeskommunes nyeste rapport om fylkets veier.

Fra rapporten:

Ein forenkla utrekning for skifte av toppdekke, viser at med ei vegbreidde på seks meter vil det for asfalt koste 36 millioner kroner, medan det for brostein vil koste 216 mill. kroner. Kostnader for oppbygging av vegkroppen vil komme i tillegg til dette.

Mindre støv

Fordelen med brostein er det er pent å se på, gir mindre støv og ivaretar Bergens historiske preg og tradisjon. Ulempen er, i tillegg til at det er dyrt, at det gir mer støy, at det kan være glatt og at kostnadene går på bekostning av andre veier i fylket.

Fra rapporten:

I Vestland fylke er det om lag 5600 kilometer med fylkesveg, nesten fire gongar meir enn kilometer riksveg. Vestland er unik når det kjem til tal tunnelar, bruer og skredpunkt langs vegnettet. Meir veg for pengane er meir enn berre å bygge mest mogleg veg til lavast mogleg kostnad. Det handlar om å velgje dei riktige prosjekta, og om å planlegge best mogleg. Det handlar om å bygge på riktig måte med omsyn til geografi, og samstundes oppnå best mogleg trafikktryggleik. Det handlar også om korleis vi kan bygge slik at drift- og vedlikehaldskostnadane i framtida vert lågast mogleg.

Hollendergaten var først ute

Bergen skal ha hatt brostein i gatene fra 1500-tallet. Angivelig var det moren til kong Christian II’s elskerinne Dyveke, som krevde at gatene skulle være som hjemme i Holland. Hun skal ha fått kongen til å befale lensherren på Bergenhus å brolegge veien fra huset hennes til kirken. Siden hun antagelig bodde i Hollendergaten, tror historikere at den første brosteinsbelagte gaten i Bergen var fra Hollendergaten til Korskirken.

Huseierforeningen håper på en løsning som balanserer hensynet til tradisjon og økonomi på en ansvarlig måte. Hvordan synes du fylket skal prioritere vei? Brostein eller asfalt?

Les rapporten her