kursfroside

Arrangementer

Bergen Huseierforening arrangerer kurs og møter for medlemmer. På disse arrangementene får man kunnskap og mulighet til å dele erfaringer med andre huseiere. Vårt mål er å gjøre medlemmene bedre rustet i bolighverdagen.

Vi holder blant annet kurs innen

  • Utleie
  • Tvister
  • Skatt
  • Skattemelding
  • Arv og testament

Vi har en del materiale tilgjengelig gratis på vår YouTube-kanal.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdatering om kommende møter og kurs

Se digitale kurs og opptak av tidligere kurs her (krever pålogging)

Artikler om tidligere og kommende medlemsmøter: