Skatt

Når fradrag overstiger inntekt – underskudd ved utleie

underskudd ved utleie
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Men hva med underskudd ved utleie?

Fradrag

Fradrag skal som hovedregel føres det året utgiften oppstår. Det er viktig å få med seg alle relevante fradrag for en korrekt skattlegging.

Underskudd

Om summen av fradrag overstiger inntekter får man et underskudd. Det vil typisk være tilfellet i et år med omfattende vedlikehold av en utleieleilighet. Utleievirksomheten vil da fremgå med et negativt tall på skattemeldingen.

Underskuddet vil bli forsøkt dekket inn i andre relevante inntektskilder samme år. Slike inntektskilder vil være alminnelig inntekt med visse begrensninger og annen kapitalinntekt. Underskudd ved utleie vil ikke påvirke det man uansett må betale av trygdeavgift og trinnskatt.

Er man gift vil underskudd man ikke selv får utnyttet automatisk føres over på ektefellen.

Har man fortsatt udekket underskudd vil det komme til fradrag på skattemeldingen det påfølgende året. Slikt restfradrag som overføres til et annet skatteår kalles fremførbart underskudd.

Relevante lenker

For lovhjemler se skatteloven §6-3 og § 14-6 (1)

For medlemskap se Bli medlem.