Stiegler Advokatfirma

Advokatfirmaet Stiegler ble etablert i 1889 og er Bergens eldste advokatfirma. De har dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold. De bistår blant annet i  saker vedrørende bolig- og husleierett, seksjonering, tvister ved kjøp og salg av eiendom, nabotvister, jordskifte og skjønn og bygg- og entreprisesaker.

I dag er Stiegler Advokatfirma et av Bergens største fullfaglige advokatfirma med 25 advokater.

På kvalitet er Stiegler et alternativ til de store og nasjonale advokatfirmaene, men med et lavere kostnadsnivå. Stiegler er et vestlandsfirma. De som bor og driver virksomheten sin her har alltid høyest prioritet.

Kontakt:

Fortunen 1

Postboks 1124 5013 Bergen

Tlf  55 21 54 00

www.stiegler.no


Jon Håkon Hegdahl er leder av faggruppe for eiendom i Stiegler. Han har bred erfaring med hovedvekt på rådgivning og prosedyre innen kontraktsrett, eiendom, entreprise og erstatningsrett.​ Jon Håkon har betydelig prosedyreerfaring, både innen sivilrett, voldgift og strafferett.

Kompetanseområder

  • Eiendom
  • Plan- og bygningsrett
  • Kontraktsrett
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Forbrukerentreprise / bustadoppføringslov
  • Avhendingslov
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Kommunalrett og forvaltningsrett
  • Erstatningsansvar
  • Entreprise