Borettslag og eierseksjoner

Skal sameiet vedlikeholde branndetektorene inne i leiligheten?

vedlikeholde branndetektorene
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Har du lurt på om det er du eller sameiet som skal vedlikeholde branndetektorene i leiligheten din? Er det forskjell på ansvaret om det gjelder felles brannalarmanlegg eller dine individuelle røykvarslere?

I så fall er du ikke den eneste. Departementet svarte 20 12 22 på en henvendelse fra en privatperson om hvem som har ansvar for vedlikehold av brannvarslingsanlegg i sameie.

Departementet mener at det er grunn til å skille mellom individuelle røykvarslere og brannalarmanlegg bestående av branndetektorer og alarmorganer/alarmgiver tilknyttet en sentral. Departementet viser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som beskriver hva et brannalarmanlegg er og gir en nærmere redegjørelse for ansvar og kontroll med brannalarmanlegg i forskrift etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Brannalarmanlegg bestående av fastmonterte branndetektorer i bruksenheter og alarmorganer/alarmgiver tilknyttet en sentral må anses som «felles installasjoner som går gjennom bruksenheter», jf. eierseksjonsloven § 33 andre ledd første punktum.

Det er altså sameiet, representert ved styret, som er ansvarlig for vedlikeholdet av disse. Det er verken praktisk mulig eller naturlig at hver enkelt seksjonseier skal gjennomføre et vedlikehold og kontroll av sameiets branndetektorer – så lenge disse er koblet til en sentral.

Individuelt installerte røykvarslere er derimot seksjonseiers eget ansvar.

Les departementets tolkningsuttalelse fra desember 2022 her

 

https://huseierforening.no/juridisk/sameier-og-borettslag/eierseksjonssameier/esl-vedlikeholdsansvar/

Har du spørsmål om ansvar i sameie, bli medlem i dag!