Har du en gyldig tidsbestemt leiekontrakt er det ikke nødvendig å sende oppsigelse når kontrakten nærmer seg utløp. Vi anbefaler likevel å ta kontakt med leietaker og minne om når kontrakten utløper. Normalt vil man enten inngå en ny leiekontrakt for en ny periode, eller avslutte leieforholdet når utløpsdatoen kommer. Om leieforholdet skal avsluttes, flytter vanligvis leietaker innen fristen.

Men noen ganger flytter ikke leietaker når kontraktstiden er ute. Da er det viktig at du sender eller leverer en flytteoppfordring til leietaker. Bruk skjema og ta vare på en kopi. Om du forholder deg passiv og ikke sender flytteoppfordring innen tre måneder fra sluttdatoen, fortsetter leieforholdet og det går over på tidsubestemte vilkår. Se husleieloven § 9-2 Det anbefaler vi ikke fordi det da kan være vanskelig for utleier å si opp leieforholdet om han eller hun senere skulle ønske det.

Merk: En tidsbestemt leieavtale skal normalt ha minimum tre års varighet. For sokkel- eller loftsbolig, eller del av tomannsbolig og hvor utleier bor i samme hus, kan en kontrakt ha en lovlig varighet på ett år. Det finnes også noen andre unntak hvor leiekontrakter kan lovlig kan ha en annen varighet enn tre eller ett år. Se husleieloven § 9-3


Last ned her

Som medlem får du hjelp til å løse dine juridiske problemstillinger

Ta kontakt med oss per telefon eller e-post

Du kan også sende inn en henvendelse ved å benytte vårt kontaktskjema Klikk her