Fast eiendom

Boligkjøpere vinner ofte frem i Finansklagenemnda

boligselgerforsikring finansklagenemnda

I en artikkel på nrk.no kan vi lese at boligkjøpere vinner frem i over halvparten av sakene mot selger og boligselgerforsikringsselskapene. Eierskiftesaker er overrepresentert i nemnda og årsaken sies å være at forsikringsselskapene ikke lærer av sine nederlag. At forsikringsselskapene ikke endrer praksis i tråd med nemndas avgjørelser, er en stor belastning for mange boligkjøpere.

Boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring, tegnes av selger i forbindelse med boligsalg. Forsikringen bistår med juridisk representasjon og dekker boligselgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven. Flere av de store norsk forsikringsselskapene har den siste tiden begynt å tilby produktet, men markedet domineres av noen få internasjonale selskaper.

Gjengangere

Det er særlig tre forsikringsselskaper som genererer de fleste sakene uttaler Jørn Ingebrigtsen, administrerende direktør i Finansklagenemnda i artikkelen. Vår gjennomgang av nemndas avgjørelser i år kan tyde på at det er selskapene:

  • HDI Global Specialty SE (Co-assuranse HDI, Scor, Newline)
  • AMTrust International Underwriters DAC
  • Anticimex Forsikring AB, NUF

Det later til at boligselgerforsikring hos de nevnte selskapene formidles via Söderberg & Partners AS, som videre behandler alle reklamasjoner og krav via sitt søsterselskap Claims Link AS.

Endringer i avhendingsloven

En årsak til forsikringsselskapenes manglende etterlevelse av Finansklagenemndas praksis, kan være endringene som ble gjort i avhendingsloven med virkning fra 1. januar 2022. Det er ikke lenger anledning til å selge en bolig «som den er» og selger har ansvar for skjulte feil og mangler. Med slike endringer vil det følgelig ta noe tid før rettstilstanden er endelig avklart.

Det skal heller ikke underdrives at spørsmål om hva en selger visste eller burde visst om skjulte feil og mangler kan være kompliserte.

Les mer om endringene i avhendingsloven: Kan ikke lenger selge hus «som det er» – Bergen Huseierforening

Belastning for boligkjøpere

For boligkjøpere er dagens rettstilstand uholdbar. De færreste boligkjøpere har kompetanse eller kapasitet til å forfølge sitt rettmessige krav. Mange boligkjøpere har tatt opp et betydelig lån og løper en ytterligere økonomisk risiko ved å forfølge et krav. Til tross for at kjøper har tegnet en egen boligkjøperforsikring, kan det være utfordrende å ta saken videre.

Løsningen er åpenbar

Ved bolighandel i Danmark tegner selger og kjøper en felles eierskifteforsikring, etter den såkalte Huseftersynsordningen. Eierskifteforsikringen dekker alle de feil og mangler som måtte dukke opp på den solgte boligen. Den beskytter dermed både selger og kjøper. En slik ordning er åpenbart det beste for forbrukerne og noe vi bør vurdere også her til lands.