Bergen

Krev erstatning for dårlig vannkvalitet

bergen kommune vann erstatning for dårlig vannkvalitet
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flere husstander i Fana/Skjoldområdet står i disse dager uten drikkevann i springen. Det er sendt ut kokevarsel og satt ut vanntanker hvor de berørte kan hente vann. Dette er en svært beklagelig situasjon for beboere i disse områdene, og for kommunen som er ansvarlig for vannforsyningen. Berørte husstander kan kreve erstatning for dårlig vannkvalitet.

Det er andre gang på et halvt år at det er sendt ut kokevarsel i dette området. Begrunnelsen er at det er funnet E.coli-bakterier i vannet. Kilden til disse bakteriene er ennå ikke funnet. Å få orden på vanntilførselen til de berørte områder bør være av høyeste prioritet. På Askøy har de i enkelte områder måttet koke vannet siden 2019.

Graving og rørbrudd kan medføre dårlig vannkvalitet

Siste oppdateringer kan du lese på kommunens nettsider: Bergen kommune – Kokevarsel i området Fana/Skjold

Gravearbeid og rørfornyelse kan og vil medføre redusert kvalitet på drikkevannet. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsanlegg i hele landet. Det er huseiere må betale.

Vann- og avløpsgebyr

Byens huseiere betaler hvert år hundrevis av millioner kroner i vannavgift for å slippe å koke vannet. Senest i år økte vanngebyret med 6 prosent (s. 580). Bergen har verdens beste vann, når det er trygt å drikke.

Les: Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Bergen Kommune

Krev erstatning

Kommunen er ansvarlig for vannkvaliteten til byens husstander. For alminnelige husholdninger vil forbrukerkjøpsloven gjelde når det kommer til levering av vann. Som forbruker kan det rettes et mangelskrav mot kommunen med krav om erstatning eller prisavslag, om ikke kommunen leverer.

Vi forventer at kommunen vil ta initiativ til å erstatte ulempen til husstandene i de utsatte områder. Medlemmer bes ta kontakt om de har spørsmål eller innspill i den forbindelse.

Les mer om hva du bør gjøre når du mottar kokevarsel: Bergen kommune – Kokeråd

Les mer:

Er vann- og avløpsgebyret i tråd med selvkostprinsippet? – (huseierforening.no)