Politisk

Mangler og utfordringer ved bruk av leieprisstatistikk

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Når den kvartalsvise leieprisstatistikken fra Eiendom Norge presenteres får det store oppslag i landets medier. Det er flott at det lages statistikk over noe så viktig som leiemarkedet. Det er samtidig viktig å peke på manglene og utfordringene ved bruk av akkurat denne statistikken.

Profesjonelle aktører

Leieprisstatistikken til Eiendom Norge tar utgangspunkt i hva profesjonelle utleieaktører har som utsalgspris på finn.no. Av rapporten kan vi lese at leieprisindeksen baserer seg på tall fra Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen, Eiendomsmegler 1 SR og USBL. Disse aktørene står kun for 14 prosent av utleieforholdene[1].

Metodikken som benyttes har til formål å «gi et representativt bilde av hele det profesjonelle markedet». Snittprisene er gjennomsnittlig månedlig utropspris fra «annonserte utleieboliger fra profesjonelle aktører på FINN» [2]. Dette er kommersielle selskaper med mål om mest mulig avkastning over tid, noe som ofte innebærer en høyere husleie enn det alminnelige private utleiere opererer med.

Utklipp fra Forbrukerrådets rapport om leiemarkedet

Syv av ti i privat regi

Hele 70 prosent, en overveiende del av utleierne er utelatt fra leieprisstatistikken. De som leier ut en sokkelleilighet eller en sekundærbolig kan ha et annet formål enn profesjonelle aktører. Det kan være bolig er arvet eller ervervet for at man selv eller et familiemedlem skal bo der på et senere tidspunkt i livet. Utleien er en biinntekt, men det er gjerne vel så viktig at boligen blir ivaretatt og at man har et godt forhold til sin leietaker.

Blant våre medlemmer opplever vi at «amatørene» tar en vesentlig lavere husleie enn det de får ved å engasjere en utleiemegler. Å sette bort arbeidet til profesjonelle er kanskje enkelt for alminnelige utleiere, men ikke nødvendigvis til det beste for leiemarkedet. Vår erfaring tilsier at profesjonelle aktører er mer konsekvente når det kommer til den årlige indeksreguleringen av leien.

Intet fullgodt alternativ

Det er flott at Eiendom Norge lager og tilbyr statistikk over noe så viktig som leiemarkedet. Det er uheldig at majoriteten av utleiere er utelatt og at det kun er de formodentlig høyest prisede leieboligene som utgjør tallgrunnlaget i statistikken. Risikoen er at alminnelige private utleiere legger seg tett opp til prisene som blir presentert i media. De som representerer en stor andel av de private utleierne kunne bidratt til et bedre tallgrunnlag.

Historisk oppgang

Statistikken viser at leieprisene i snitt har økt med 4,2 prosent det siste året. Men det er verdt å ha i bakhodet at denne historiske økningen i leiepriser ikke er mer dramatisk enn generelle prisveksten ellers i samfunnet, som i samme periode steg med hele 6,8 prosent.

Kilde: Eiendom Norge – «Historisk oppgang i leieprisene i andre kvartal»

Skrevet av Ole Christian Juriks, advokatfullmektig Bergen Huseierforening

Fotnoter:
[1] https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/leieboere-ma-fa-mer-trygghet-og-storre-frihet/ rapport s. 19
[2] Utleieboligrapporter – Eiendom Norge  rapporten s. 8