Skatt

«Eie til leie» -et boligbasert reisebrev fra Island

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På Island kan en boligeier leie ut sin egen bolig skattefritt dersom vedkommende samtidig betaler leie for å bo et annet sted. At boligeiere kan ta del i leiemarkedet bidrar til økt mobilitet og samhandling mellom eie- og leiemarkedet. Kanskje er det noe vi kan lære av boligbeskatningen på Sagaøya?

Leiga á móti leigu

«Eie til leie» ordningen ble innført på Island den 1. januar 2018. Ordningen retter seg mot boligeiere som av ulike årsaker må leie ut boligen de hadde til eget bruk og i stedet betale leie et annet sted.

Ordningen retter seg typisk mot situasjoner hvor man i et tidsrom må flytte i forbindelse med jobb eller studier. Men merk at det ikke er satt noen tidsbegrensning på ordningen, så det kan for enkelte fungere som en varig løsning.

Rent praktisk fungerer det slik at om leieinntekten du har overstiger husleien du betaler, beskattes differansen som kapitalinntekt. Dersom husleien du betaler er høyere enn leieinntekten du har, overføres ingenting til inntekt på skattemeldingen.

I Norge kan en boligeier leie ut sin egen bolig for inntil 20 000 kr i inntektsåret jf. skatteloven § 7-2. Overstiges beløpsgrensen er samtlige leieinntekter fra boligen skattepliktig det inntekstsåret.

Økt mobilitet

En åpenbar fordel eie til leie er økt mobilitet i befolkningen. Mobilitet bidrar til et effektivt arbeidsmarked og hensiktsmessig bruk av boligmassen. Eie til leie medfører videre at boligeiere kan prøve å bo ulike steder med begrenset risiko for økonomisk tap.

Eie til leie modeller skaper samtidig mobilitet mellom eie- og leiemarkedet. Det åpner for mer samhandling og forståelse mellom disse to sektorene. I praksis kan konsekvensene av en slik modell være at to boligeiere leier bolig av hverandre.

Skattefritt salg

Eie til leie fungerer på Island fordi reglene om skattefritt salg av bolig tillater det. Benytter man seg av ordningen er det tilstrekkelig for å kunne selge skattefritt at man har eid boligen i over to år og at den er under 600 kubikkmeter (1 200 kubikkmeter for par).

Den islandske boligeier løper med andre ord ikke en risiko for at «eie til leie»  vil medføre skatteplikt ved et senere salg av boligen.

I Norge må man ha bebodd boligen i 12 av de siste 24 månedene før salget for at gevinsten skal være skattefri. Vårt skattesystem da per i dag ikke tilpasset en slik «eie til leie» ordning.

«Eie til leie» i Norge?

I Norge har høye bolig- og leiepriser medført at mange sliter med å finne seg et egnet sted å bo. I valgkampen ble leie-til-eie skissert som en løsning, men kanskje vi også må vurdere det motsatte som en del av løsningen?

Én ordning alene vil ikke løse utfordringene med boligmarkedet, men summen av flere fornuftige tiltak kan gi et viktig bidrag. Vi bør være åpne for å vurdere andre lands løsninger og se på hvordan alternative regler for boligbeskatning kan fungere som insentiv til et bedre boligmarked.

Kilde:

Leieinntekter | Skatt – skatter og avgifter (skatturinn.is)

Skrevet av Ole Christian Juriks, advokatfullmektig, Bergen Huseierforening

Relaterte innlegg