Fast eiendom, Politisk

Leiemarkedet ekskludert fra strømsparingstilskudd

Leiemarkedet ekskludert
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Rundt én million nordmenn leier bolig. Per i dag er denne gruppen ekskludert fra Enovas tilskuddsordning, som kun retter seg mot private husholdninger. Men også de på leiemarkedet er interessert i å gjennomføre tiltak som sparer strøm, redder kloden og bidrar til bedre inneklima.

Enova er et statlig foretak med formål å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser og til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova gir tilskudd til husholdninger som har gjennomført bestemte energieffektiviseringstiltak. Men leiemarkedet, som utgjør en fjerdedel av landets husholdninger, holdes utenfor denne tilskuddordningen. Utleiere og leietakere bør også få mulighet til å søke om tilskudd fra Enova.

Begrunnelsen

Enova deler ut milliarder av strømkundenes kroner til energieffektiviseringstiltak i næringslivet. Samtidig som leieboliger er ekskludert fra tilskuddsordningen med den begrunnelsen at utleie er en form for næringsaktivitet. Men de på leiemarkedet er først og fremst alminnelige folk i private husholdninger, som ofte betaler strøm i tillegg til husleien.

Enova gir blant annet tilskudd til strømsparesystem for private husholdninger.

Dårlig inneklima

Det meldes om at de som leier bolig jevnt over har en dårligere bostandard, og er oftere plaget av dårlig inneklima enn de som bor i egen bolig. Dette kan igjen medføre fukt og råte i boligen som kan bidra til helseplager og konflikt med utleier.

Studenter utsatt

Studenter er spesielt plaget av dårlig inneklima og hele 1 av 5 har opplevd helseskadelige forhold i boligen (iflg. NSO undersøkelse). Mange studenter lever under fattigdomsgrensen, og lån og stipend skal dekke husleie, mat, strøm mm. Med rekordhøye strømpriser er det en åpenbar risiko for at boliger ikke luftes og varmes tilstrekkelig den kommende høsten og vinteren. Konsekvensen kan fort bli skade på husværet som følge av fukt og mugg, noe som igjen fører til økt antall konflikter.

Løft leiemarkedet

Energieffektiviseringstiltak i allerede eksisterende boliger er kanskje det mest miljøvennlige en enkeltperson kan foreta seg. Leiemarkedet har et stort potensial for energieffektivisering. Ved å åpne for støtte til leieboliger, vil økt standard og komfort, samt redusert strømforbruk også bidra til et bedre alternativ for de som ikke eier egen bolig.

Leietakere og utleiere er like interessert som alle andre i å spare strøm og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi kan ikke tillate oss å ekskludere nærmere en million nordmenn fra vår felles dugnad, det må tilrettelegges for at alle kan bidra. En for utleieboliger er på sin plass!

Varmepumper er en populær form for oppvarming.

Skrevet av Ole Christian Juriks, advokatfullmektig Bergen Huseierforening

Les mer: Leieboerforeningens artikkel om «Strømfattigdom i kommunal boligsektor» (ekstern lenke)

Henvisning til denne artikkelen;

Kommentarer er stengt.