Arv, Skatt

Skatt ved arv av bolig

skatt ved arv av bolig
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Skatt ved salg av bolig som er arvet eller fått i gave

Ved arv av bolig gjelder det såkalte kontinuitetsprinsippet som innebærer at mottaker overtar avdødes skatteposisjon. Det er avdødes historiske inngangsverdi som legges til grunn ved beregning av gevinst ved salg. Historisk inngangsverdi vil typisk være det avdøde en gang i tiden betale for boligen. Kontinuitetsprinsippet innebærer også at man trer inn i avdødes eie- og botid.

Beregning av historisk inngangsverdi og mulige påkostninger kan være utfordrende og vi kan bistå våre medlemmer med dette.

Kunne avdøde solgt boligen skattefritt?

Dersom avdøde oppfylte vilkårene for skattefritt salg på dødstidspunktet gjelder regelen om diskontinutet. Det innebærer at mottakers inngangsverdi settes til boligens markedsverdi på dødstidspunktet. For mange vil det være praktisk å selge boligen i forbindelse med arveoppgjøret. Gevinsten er skattepliktig og beregnes fra dødstidspunktet til salg av boligen. Relevante kostnader i forbindelse med salget kan trekkes fra; meglerkostnader, flytting, rydding mm.

Til tross for at avdøde i perioden før sin bortgang ikke bodde i boligen kan botiden likefullt være oppfylt på bakgrunn av reglene om brukshindring. Dersom det feks er helsemessige årsaker til at man ikke kan bebo egen bolig godskrives man bodtid for den perioden.

Det er ulike regler for arv ut fra om den du arvet fra døde før eller etter 01.01.2014. Det samme gjelder for gaver mottatt før eller etter 01.01.2014. Les mer på Skatteetaten.no

Vi er innom tema skatt ved arv av bolig i en tidligere skattevideo som kan sees her:

 

 

Les mer:  Skatt ved utleie av egen bolig