Ukategorisert

Skattepliktig boligsalg

Skattepliktig boligsalg
Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hovedregelen i skatteretten er at gevinst er skattepliktig. Det gjelder også for bolig – når man selger en bolig man ikke har bodd i eller en tomt. I det følgende skal vi se på hvordan skatten beregnes og hvilke fradrag du kan trekke fra ved et skattepliktig boligsalg.

Finne gevinsten

Det er gevinsten det skattes av, ikke salgssummen, så det første man må gjøre er å finne gevinsten. Gevinsten er differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi. Skattesatsen er 22 %, om boligen har blitt brukt til næringsaktivitet er satsen nærmere 50 %.

Inngangsverdi og utgangsverdi

Er skatterettslige begreper som illustrerer hva du har gått inn med av verdier i boligen, og hva du tok ut. Derav navnene inngangsverdi og utgangsverdi.

Inngangsverdien vil typisk være kjøpssummen du en gang betalte med tillegg av dokumentavgift og tinglysningsgebyr. I tillegg kommer utgifter du har hatt til påkostninger og forbedringer på boligen. Dette har vært med på å øke verdien på boligen og dermed også skattegrunnlaget.

Utgangsverdien er salgssummen trukket fra utgifter i forbindelse med salget. Slike utgifter er feks rengjøring, eiendomsmegler, takstmann, prospekt.

Salg av arvet bolig

Arveavgiften ble opphevet 1. januar 2014.

Dersom arvelater kunne solgt boligen skattefritt vil inngangsverdien settes til markedsverdien på dødsfallstidspunktet. Dersom man velger å selge videre vil salgssummen typisk utgjøre markedsverdien. Ettersom man ikke oppfyller kravet til eier- og botid vil slaget være skattepliktig og man får fradrag for kostnader i tilknytning til salget.

Dersom arvelater ikke kunne solgt skattefritt vil man overta arvelaters inngangsverdi og øvrige skattedisposisjoner. Dette kalles kontinuitetsprinsippet.

Les mer

Om reglene for arv av bolig på skatteetatens nettsider