Samarbeidspartnere

Skjeggkre – ikke like håpløst som før?

Dette innholdet er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Skjeggkre har hatt økende utbredelse i Norge siden 2013. De gjør ikke så mye fysisk skade, men kan være en stor belastning for de som har dem i hus. I flere år nå har holdningen vært at de har vært tilnærmet umulig å bli kvitt. Men nå er det håp?

Det har vært mange rettstvister om boligkjøpere som har påberopt skjeggkre som mangel og krevd prisavslag eller heving. Det samme gjelder i leieforhold. Det har vært tvister om hvem som har brakt insektene i hus og om det gir leieboeren rett til å flytte ut eller få lavere leie for eksempel.

Håp for bekjempelse

Studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter nå at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. FHI har gjort en rekke laboratorie- og feltstudier for å finne en effektiv og sikker bekjempelsesmetode, og små mengder giftig åte viser seg å være effektivt over tid. Skadedyrfirmaer som benytter denne strategien kan nå tilby en god og sikker bekjempelse til en mye lavere pris enn hva som har vært tilfellet frem til nå.

Stormen ikke over

Vi har snakket med avdelingsleder skadedyr Bergen, Alan Sjursen, hos vår samarbeidspartner Pelias, og spurt om det er avtagende antall henvendelser om skjeggkre. Det er det ikke.

– Vi får inn mange saker om skjeggkre ukentlig. Det er en stor økning i forhold til bare for noen år siden, forteller Sjursen.

– Vi mener stormen ikke har roet seg ennå. Men det står gjerne mindre i media om skjeggkre nå enn for to år siden.

Giftig åte

Vi lurer på om bekjempelsen av skjeggkre er annerledes nå enn tidligere. Alan Sjursen forteller at bekjempelsen foregår med utplassering av små mengder forgiftet åte langs gulvlister i alle rom i boligen. Se faktaboks hvilke forberedelser du må gjøre før Pelias starter sanering. Giftig åte kan ikke benyttes av private.

– Åten vi bruker til bekjempelse er det kun profesjonelle som har lov å bruke. Den er ikke lovlig til salg til privat bruk.

Limfeller

Hva skal man så gjøre om man oppdager skjeggkre hjemme?

Skadedyreksperten forteller at du må plassere ut limfeller i alle rom i boligen – to limfeller per rom. Så tar du bilde av limfellene som du sender på epost til Pelias for identifisering. Det er også mulig å komme innom kontoret til Pelias i Damsgårdsveien 150 slik at de kan studere funnet i mikroskop.

– Når vi er sikre på funnet, så gir vi en pris på eventuell behandling av boligen. Pelias gir rabatt til medlemmer av Huseierforeningen, minner Sjursen på.

Dine forberedelser

Dersom Pelias skal behandle din bolig mot skjeggkre, er det viktig at du gjør forberedelser FØR de kommer. Du må skyve ting ut fra vegg, slik at de kommer til. Større møbler som står på høye bein, kan stå. Andre større skap o.l. som ikke lar seg flytte på, må bli stående. Før vi kommer må det støvsuges nøye, særlig langs listverk.

Bekjempelsen skjer ved at skjeggkre spiser giftig åte. Dessuten har man en god sekundærforgiftning ved at friske skjeggkre spiser skjeggkre som allerede har dødd av giften. Forgiftet åte i disse små mengdene som Pelias bruker, er ikke farlig for mennesker eller husdyr!

Litt avhengig av hvor mye dyr det er i din bolig, kan det ta litt tid før du ser effekten. Ved lavt til moderat nivå, vil du ha en merkbar effekt etter 1-2 uker. Etter 10-12 uker vil vi i snitt ha en 90% reduksjon av antall dyr. Deretter vil du trolig ha en jevnt, svakt synkende, bestand. Selv om de har meget gode resultater med denne behandlingsmetoden, så er det fremdeles vanskelig å gi en garanti på at man blir helt kvitt skjeggkre.

Skjeggkre eller sølvkre?

Dette er begge små vingeløse insekter som kan være lett å blande. Men i voksen tilstand er skjeggkre noe større med 15-19 mm, mens sølvkre er 7-12 mm. Haletrådene til skjeggkre er like lange eller lengre enn kroppslengden, mens sølvkre har haletråder som er kortere enn kroppslengden. Sølvkre finner man som oftest i eller ved våtrom, og gjerne i områder med fuktproblemer. Skjeggkre kan man finne overalt.

Denne artikkelen er fra 2021.

Høyesterett: Skjeggkre gir ikke lenger prisavslag